màn hình Retina

Phân tích cấu hình Macbook Pro 15″ retina mới

{ 0 comments }
{ 0 comments }

So sánh hình ảnh trên iPad 3 “Retina” với iPad 2

{ 0 comments }