Cách xóa file bị locked trong Mac Os

Khi sử dụng macos, đôi khi thu mua 24h gặp trường hợp xoá file đó, sau đó nó nằm trong thùng rác, chọn emty trash mà không cho xóa vì các lỗi khác nhau. Nếu các bạn cũng gặp trường hợp như vậy thì sẽ có một cách xử lý rất đơn giản
không xoá được file trong thùng rác macos

Vào application–> Utilities –> Terminal

Gõ câu lệnh :  sudo rm -rf ~/.Trash

Nhập mật khẩu user

Nếu muốn xóa ở acc khác: sudo rm -rf /Users/user_name/.Trash

Chúc các bạn thành công !

Cách này cũng dùng để giải quyết vấn đề “Không xóa đựợc file trong Trash của macos” mà nhiều bạn hỏi thu mua 24h.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment