Snsd phải gọi cậu học sinh này bằng chị cả

Trào lưu nhảy trong lớp đã trở nên phổ biến, tuy nhiên mình đố các bạn có thể nhảy dẻo hơn bạn này đó

{ 1 comment… add one }

  • Bờm June 14, 2012, 4:22 pm

    Cái mông nhọn hoắt

Leave a Comment