Assistive touch – Giải pháp thay thế nút home của iphone

Iphone thường hay bị lờn nút home sau một thời gian sử dụng, apple đã khắc phục điều này trong OS 5 bằng cách thay vì ấn nút home nhiều chúng ta sẽ sử dụng chức năng assistive touch.
[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )
Đây là assistivetouch

[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )
sau khi để yên 5s thì nó sẽ mờ đi

[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )
tổng cộng có 8 chỗ có thể đặt assistivetouch (các bạn lựa chọn thoải mái để có cái nhìn tốt nhất)

[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )
và các tính năng của assistivetouch

[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )
Khi click vào thiết bị sẽ ra 5 chức năng dùng để thay thế nút home, volumn, sleep

Phải nói là rất tuyệt bởi vì bây giờ thu mua 24h chỉ dùng nút home để mở máy còn lại cho assistivetouch giải quyết

khi gửi tin nhắn
[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )

Cách kích hoạt (vào cài đặt/cài đặt chung/trợ năng/assistivetouch)
[CHIA SẼ] Tính năng assistive touch trên ios 5 (thay thế activevator )

Tìm kiếm từ Google:

  • cach su dung assistivetouch tren iphone 5

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment